Profil Organisasi

 

 

Pejabat Jabatan Kerja Raya(JKR) Kuala Kangsar pertama adalah bertempat di bangunan JKR 89N yang mana telah berkongsi bangunan dengan Pejabat Daerah dan Tanah. Selepas itu JKR Kuala Kangsar telah berpindah ke bangunan di dalam kawasan Pentadbiran-Pentadbiran Kerajaan Negeri yang terletak di antara Jalan Raja Chulan dan Jalan Tun Razak. Pada tahun 2009 Pejabat Jabatan Kerja Raya(JKR) Kuala Kangsar telah berpindah ke bangunan sendiri yang terletak di Jalan Taiping iaitu berhampiran persimpangan lampu isyarat Hospital Daerah Kuala Kangsar.        

Bilangan kakitangan JKR Kuala Kangsar adalah seramai 166 orang yang diterajui Jurutera Daerah  Ir. Mohd Zamri B Abdullah dan dibantu oleh dua orang Jurutera iaitu Jurutera Bangunan Puan Raja Nurul Haiza Bt Raja Nhari dan Jurutera Jalan  Ir. Mohd Fadzly B Ahmad Zawawi. JKR Kuala Kangsar dibahagikan kepada tujuh bahagian utama iaitu Bahagian Jalan, Bangunan, Kontrak & Ukur Bahan, Elektrik, Mekanikal, Senggara dan Pentadbiran & Kewangan. Kerja-kerja utama yang dijalankan oleh Jabatan Kerja Raya Kuala Kangsar amnya melibatkan penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam.